Home of Baking

Privacy verklaring Home of Baking


Home of Baking gebruikt persoonsgegevens, die door uzelf zijn verstrekt bij het invullen van een contact-/bestel-formulier op de website. De gegevens zijn:
     Naam
     Adres
     Eventueel een telefoonnummer na overleg via email
     e-mail adres
     IP adres

De website van Home of Baking maakt gebruik van een SSL certificaat (https protocol) zodat uw gegevens versleuteld worden verzonden.

Home of Baking gebruikt uw persoonsgegevens voor het verstrekken van informatie over Home of Baking of voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tevens niet bewaard op de website van Home of Baking.

Home of Baking verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Home of Baking maakt tevens gebruik van Google analytics voor het in kaart brengen van het gebruik van de website. Zie eventueel het privacy beleid van Google analytics op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Home of Baking heeft hier geen invloed op.


Indien U vragen heeft over de door U verstrekte gegevens of een verzoek tot verwijderen van uw persoonsgegevens, kan dit via een emailverzoek aan astrid@homeofbaking.nl.